Privacy Statement

 

Hoe gaan wij om met je persoonlijke gegevens?

Koninklijke Auping bv is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om je gegevens goed te beschermen. Je persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook je privacy. Auping respecteert je privacy en gaan zorgvuldig om met de gegevens die je met ons deelt en verwerken deze in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Deze Privacy Statement geeft informatie over de gegevens die we verwerken van de bezoekers van de ‘werkenbijauping’ – website (www.werkenbijauping.nl).

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Sollicitatieproces

Dit is het HR Privacy Statement van Koninklijke Auping. Als je solliciteert op een vacature of een open sollicitatie stuurt naar Auping, dan worden er een aantal gegevens van je vastgesteld in ons HR – systeem. Als je solliciteert op een specifieke vacature dan vragen wij om verschillende gegevens die we nodig hebben voor het sollicitatieproces, zoals bijvoorbeeld je voornaam, achternaam, postcode, e-mailadres en telefoonnummer. Wij vragen je om via de sollicitatiebutton te solliciteren en als bijlagen je motivatiebrief en cv mee te sturen. Bij sommige functies stellen wij aanvullend (telefonisch) een aantal vragen, zodat we een goed beeld krijgen van je ervaring, wensen en beschikbaarheid. Bovenstaande gegevens hebben wij nodig voor het opvolgen van je sollicitatie en om goed te kunnen beoordelen of je de geschikte kandidaat bent voor de functie. Het verstrekken van je gegevens is niet verplicht. Als je besluit deze gegevens niet aan ons te willen verstrekken, dan kunnen wij echter jouw sollicitatie niet in behandeling nemen.

Bezoek werkenbijauping website
Koninklijke Auping maakt op werkenbijauping.nl gebruik van cookies en andere technieken. Het kan zo zijn dat wij, of onze dienstverleners, je persoonsgegevens verwerken wanneer cookies worden geplaatst via onze website. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij naar onze cookie policy op onze website.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze Privacy Statement geldt alleen voor onze website en wij raden je aan de privacy verklaring en/of cookiestatement van de websites waarnaar verwezen wordt ook te raadplegen.

Wijziging van het Privacy Statement
Koninklijke Auping kan het HR Privacy Statement op ieder moment wijzigen. Wij raden je aan om deze pagina regelmatig te bekijken of er iets gewijzigd is

Beveiliging
Koninklijke Auping werkt continu aan de beveiliging van onze systemen en werkenbijauping.nl.  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze systemen en programma’s zijn beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang tot hebben. De website is beveiligd door middel van een SSL – certificaat (Htpps). Verder voorziet Auping bijvoorbeeld in firewall protectie en maandelijkse security patches

Informatie
Alle informatie op werkenbijauping.nl is eigendom van Koninklijke Auping, met uitzondering van een aantal (hyper)links. Het is niet toegestaan om deze informatie (waaronder huisstijl, logo’s, teksten, foto’s, beeldmateriaal, geluidsmateriaal en vormgeving) openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Auping. Wanneer je de informatie alleen persoonlijk en niet voor commerciële doeleinden gebruikt, heb je hiervoor geen toestemming nodig.

Alle informatie op werkenbijauping.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. We doen ons uiterste best om fouten te voorkomen, maar helaas is dit niet altijd te voorkomen. Koninklijke Auping is niet aansprakelijk voor de volledigheid en/of juistheid van de bovengenoemde informatie en heeft het recht om eventuele wijzigingen meteen door te voeren, zonder dit eerst te hoeven melden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
De door jouw aan Koninklijke Auping verstrekte persoonsgegevens worden door Koninklijke Auping bewaard gedurende de sollicitatieprocedure. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, bewaren wij je gegevens voor één jaar, zodat wij je in de toekomst kunnen benaderen voor een andere vacature. Na het verstrijken van deze termijn worden jouw gegevens verwijderd. Mocht je de functie hebben gekregen en kom je in dienst bij Koninklijke Auping, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking
Persoonsgegevens die Koninklijke Auping van haar sollicitanten ontvangt via de website werkenbijauping.nl gebruikt Koninklijke Auping voor de volgende doeleinden:

 • Om je geschiktheid voor een bepaalde functie of stage te kunnen beoordelen.
 • Om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van het Sollicitatie Portaal.
 • Om met je n contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen.
 • Voor de (administratieve) afhandeling van je sollicitatie.
 • De informatie die je ten behoeve van jesollicitatie aan ons hebt verstrekt zal beschikbaar zijn voor de HRM-afdeling en (toekomstig) leidinggevenden van de desbetreffende afdeling binnen Koninklijke Auping.
 • Voor Koninklijke Auping is het van belang om je gegevens te kunnen verwerken, zodat Koninklijke Auping de sollicitatieprocedure zorgvuldig kan uitvoeren. Koninklijke Auping heeft daarmee een gerechtvaardigd belang tot het verwerken van je persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verzameld?

Koninklijke Auping verzamelt en verwerkt tijdens de sollicitatieprocedure een aantal persoonsgegevens. Dit zijn in ieder geval je NAW – gegevens, overige persoonlijke informatie, telefoonnummer en e-mailadres. Met het toevoegen van je cv en motivatiebrief aan jouw sollicitatie zal Koninklijke Auping alle overige informatie die daarin is opgenomen verwerken.

Rechten van sollicitant
Op grond van de wet – en regelgeving heeft u als sollicitant verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die u ons verstrekt:

 • Recht op inzage: Als sollicitant heb je het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Je kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van je hebben en waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken.
 •  Recht op rectificatie: Als sollicitant heb je recht op het corrigeren van je persoonsgegevens als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op verwijdering: Je hebt het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht op beperking van de verwerking: Daarnaast heb je als sollicitant het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat Koninklijke Auping in bepaalde situaties de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staakt. Je kunt dit recht in de volgende situaties inroepen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 2) indien je persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden, maar je geen verwijdering wenst; 3) indien Koninklijke Auping de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl je deze gegevens nog nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak.
 • Recht van bezwaar: Als sollicitant kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zullen dan beoordelen of we aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is aan Koninklijke Auping om aan te tonen dat we, ondanks je bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in jouw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.

Intrekken toestemming
Wanneer je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om je gegevens langer door ons te laten bewaren heb je de mogelijkheid om deze toestemming op ieder moment in te trekken.

Recht uitoefenen
Wij streven er altijd naar om aan je verzoeken en klachten tegemoet te komen. Je kunt je verzoeken en klachten melden bij Koninklijke Auping bv, afdeling HR, Maagdenburgstraat 26, 7421 ZC Deventer, maar je kunt ons ook benaderen via e-mail op het volgende adres: HR@auping.nl.

Vermeld in je mail of brief om welk recht het gaat en zet daarin ook je naam, adres en telefoonnummer. Daarnaast vragen wij je een kopie (met onleesbaar gemaakte BSN) van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. Koninklijke Auping vraagt dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van je naam deze gegevens kan inzien. Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstrekt.

Koninklijke Auping reageert binnen een maand na ontvangst van je verzoek.

In aanvulling daarop heb je steeds het recht zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met verzoeken en klachten. Indien je niet in Nederland woonachtig bent, kun je zich ook wenden tot je lokale privacy toezichthouder. De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens:

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

0900-2001 201

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl